facebook google plus

Metody nauczania angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym

Mimo że dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo aktywne i mają problemy z koncentracją, to jest to najlepszy okres na rozpoczęcie nauki języka obcego. Maluchy mają niezwykle chłonny umysł. Uczą się w mig, nie mają poczucia skrępowania i nie zrażają się popełnianymi błędami. W sposób naturalny przyswajają słownictwo, traktując nowe określenia jako alternatywne do tych, znanych w języku polskim. Jednocześnie nie mają świadomości, że uczą się języka obcego.

Aby dać dzieciom szansę na sprawne odnalezienie się w przyszłości w anglojęzycznym środowisku, powinniśmy podjąć starania, by nasza pociecha od najmłodszych lat miała kontakt z językiem angielskim. Zanim rozpocznie się nauka pisania i czytania, trzeba podejmować takie techniki nauczania, by jak najskuteczniej dotrzeć do dziecka z nową wiedzą, a jednocześnie nie stwarzać przymusu i zainteresować malca językiem obcym. Usunięcie stresu i wyeliminowanie negatywnych emocji (sugestopedia), rozbudzenie ciekawości i motywowanie to kluczowe elementy edukacji.

Metoda Bezpośrednia

Metoda, która zyskała największą popularność w pierwszej połowie XX w. i zbiegła się z pojawieniem się nowej szkoły myślenia o języku -nauka angielskiego bez używania języka ojczystego. Stanowiła odejście od metody gramatyczno-tłumaczeniowej, gdzie język ojczysty stanowi bazę, pomaga w zrozumieniu zasad gramatycznych, których uczymy się na pamięć. Powyższa metoda często stosowana jest nadal w państwowych szkołach, gdzie z uwagi na zbyt liczne grupy, brak możliwości prowadzenia zajęć wyłącznie w języku angielskim. W metodzie bezpośredniej dla odmiany nacisk kładziony jest na komunikowanie się, a nie pisanie i tłumaczenie. Z metody bezpośredniej wywodzi się metoda naturalna i audiolingwialna.

Metoda bezpośrednia została rozpowszechniona przez Charlsa Berlitza, a szkoły, w których naucza się wg metody Berlitza, cieszą się do dziś, niesłabnącą popularnością. Prowadzącymi zajęcia są wyłącznie native speakerzy. Dzieci zachęcane są do rozmowy w języku angielskim z nauczycielem i innymi uczestnikami kursu, nawet jeżeli początkowo popełniają wiele błędów. Zasad gramatyki, dzieci uczone są w późniejszym okresie i przy okazji omawiania określonych zwrotów. Komunikacja w języku angielskim jest podstawą.

Metoda Naturalna

Metoda polega na wprowadzeniu podczas zajęć języka angielskiego jako języka naturalnego, z wyłączeniem języka ojczystego. Stosowana i popularyzowana przez Helen Doron. Nauka przez gry i zabawy w języku angielskim. Do najmłodszych nauczyciel kieruje tylko proste, krótkie komunikatami, ale starsze dzieci uczone są także pisać i czytać w języku obcym. Dziecko poza zajęciami osłuchuje się także z językiem w warunkach domowych – rodzice odtwarzają nagrania angielskich piosenek, rymowanek etc. Język jest naturalnie obecny w codziennym życiu, ale nie jest w jego centrum, a stanowi tło. W ten sposób dzieci naturalnie, w sposób niewymuszony, przyswajają słownictwo, na równi z językiem ojczystym.

Metoda Audiolingwalna (ALM)

Metoda, która ma swoje korzenie w lingwistyce, ale także w psychologii. Główne jej założenie to nauczenie się jak największej ilości zwrotów w języku angielskim i zdobycie przez to podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Główny nacisk podczas zajęć jest kładziony na słuchanie i naśladowanie wypowiedzi nauczyciela lub dialogów,  czy piosenek odtwarzanych z nagrania. Dzieci powinny reagować  tak szybko, jak to tylko możliwe.  Poprzez wielokrotne powtarzanie całych form językowych i zwrotów odnoszących się do konkretnych sytuacji, eliminowane są błędy i utrwalane prawidłowe sformułowania. Na metodzie audiolingwalnej w głównej mierze bazuje Metoda Callana, gdzie duży nacisk kładziony jest na przyswajanie słownictwa, a gramatyki dzieci uczą się z czasem, niejako przy okazji. Dzieci zachęcane są do opanowania, jak największej ilości słówek i zwrotów, które powtarzają za prowadzącym.

Metoda TPR (Total Physical Response)

Metoda polega na reagowaniu ruchem i ciałem na nowe zwroty i słówka. Określone gesty towarzyszą wprowadzaniu poleceń w trakcie gier i wspólnych zabaw tanecznych. Dzieci naśladują nauczyciela i uczą się, że dany zwrot można skojarzyć z określoną czynnością. Metoda niezwykle skuteczna względem najmłodszych dzieci, która pozwala zaspokoić silną potrzebę ciągłego ruchu. Nie wymusza przy tym aktywnej reakcji językowej, jeśli dziecko nie jest na nią jeszcze gotowe.

Musical babies (metoda Anny Rattenbury)

Nauka słów i zwrotów w języku angielskim przez śpiew i taniec. Głównym założeniem metody jest osłuchiwanie się z różnymi formami muzycznymi. Zabawa podczas muzyki ma pomóc w wykształceniu u najmłodszych poczucia rytmu, a to z kolei ułatwia przyswajanie nowych słówek. Metoda nastawiona na nabycie umiejętności związanych z prawidłową wymową i intonacją. Podobnie, jak w metodzie Helen Doron, dzieci uczą się poprzez zabawę. Metoda skierowana do najmłodszych dzieci w wieku do 3 lat.

Metoda Audiowizualna

Nastawiona na odbiór wzrokowy języka obcego. Dotarcie z wiedzą następuje przez materiały audiowizualne, filmy, prezentacje, książki i komiksy. Poprzez bodźce wzrokowe możliwe jest przyswojenie nowego słownictwa w języku obcym.

Istnieją także inne metody nauczania języka angielskiego jak np. metoda eliacyjna, metoda Sita, metoda The Silent Way, czy Community Language Learning. Wymagają one jednak już dużego nakładu pracy i koncentracji, dlatego mogą być świetnym rozwiązaniem w późniejszym wieku, ale nie na etapie edukacji przedszkolnej.

Każda nauka na tym etapie rozwoju powinna być wprowadzona poprzez zabawę, a dziecko nie powinno być nigdy przymuszane do przyswajania nowych umiejętności. W przedszkolach wiele z powyższych metod jest łączonych lub dostosowywanych do potrzeb danej grupy. Nauka przez gry, piosenki i wierszyki bazuje na swobodnej atmosferze i pozwalają przyswajać język w sposób naturalny. Słuchanie historyjek i bajek w obcym języku, możliwość rozmowy z rodzicem, czy nauczycielem tylko w tym języku, dodatkowo utrwalą zdobytą wiedzę. Każdy sposób jest dobry, jeżeli tylko pomaga dziecku zapoznać się z nowym językiem.

Nauka angielskiego, Metody nauczania angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem