facebook google plus

Profesjonalne szkolenie biznesowe i szkolenia językowe dofinansowane w 80-100 % na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Link do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/

Profesjonalne szkolenie biznesowe i szkolenia językowe dla firm dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS dla firmy

Cambridge School of English z powodzeniem organizuje kursy języka angielskiego finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

Środki finansowe płynące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy oraz umiejętności osób pracujących lub poszukujących pracy. Szkolenia językowe organizowane są na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2 zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i uwzględniają elementy języka specjalistycznego oraz profesjonalnej komunikacji w docelowym środowisku pracy.

Organizacja szkoleń finansowanych przez KFS (szkolenia dla bezrobotnych) – krok po kroku

 • Wypełnienie niezbędnej dokumentacji - zespół Cambridge School of English służy pomocą podczas wypełniania wniosku o przyznanie dotacji na kurs językowy. Wykwalifikowana kadra pracowników szkoły chętnie udzieli wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowania dokumentacji.
 • Analiza potrzeb - to etap, podczas którego staramy się jak najlepiej poznać oczekiwania uczestnika szkolenia, w oparciu o uzyskane informacje i własne doświadczenia określamy ramy szkolenia.
 • Ustalenie poziomu językowego - każdy uczestnik szkolenia finansowanego przez KFS przystępuje do testu poziomującego w formie pisemnej oraz ustnej.
 • Opracowanie szczegółowego programu szkolenia - metodycy Cambridge School of English, w oparciu o informacje uzyskane w poprzednich etapach, przygotowują spersonalizowany program nauczania. proponujemy profil słownictwa, podręczniki, elementy, na które położymy największy nacisk w czasie szkolenia. Program nauczania obejmuje m.in. zagadnienia związane z przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Kurs jest zorientowany na rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie rozwoju słownictwa, poprawnej wymowy, słuchania ze zrozumieniem, gramatyki, konstruowania wypowiedzi pisemnych, nauki sprawnej komunikacji.
 • Czynności przygotowawcze -  przede wszystkim ustalenie terminów spotkań oraz wybór lektora lub lektorów, którzy poprowadzą dany kurs finansowany przez KFS.
 • Uruchomienie właściwych zajęć - oznacza także rozpoczęcie stałej opieki metodycznej ze strony szkoły. Metodyk Cambridge School of English pozostaje  w stałym kontakcie z lektorami prowadzącymi wizytując okresowo zajęcia, lektorzy prowadzą dzienniki zajęć, na podstawie których zdajemy raport. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik szkolenia przystępuje do egzaminu. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji na danym poziomie określanym na podstawie egzaminu. Wyniki egzaminu wraz ze szczegółowym raportem przedstawiane są we właściwym urzędzie.

Poniżej zamieszczamy kilka przykładów szkoleń językowych finansowanych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), które organizowane były przez Cambridge School of English w roku 2017:

 • Szkolenie z języka angielskiego ogólnego z elementami marketingu i PR (public relations) na poziomie A2
 • Kurs języka angielskiego z elementami języka z zakresu administracji publicznej na poziomie B2
 • Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka biznesu oraz negocjacji na poziomie B1
 • Szkolenie z języka ogólnego z elementami języka prawniczego na poziomie A2
 • Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami transportu i logistyki na poziomie B1
 • Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami słownictwa z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej
 • Kurs języka ogólnego z elementami języka reklamy na poziomie A2

Zespół Cambridge School of English chętnie udzieli wszelkich informacji na temat szkoleń językowych finansowanych przez KFS (szkolenia dla bezrobotnych oraz szkolenia językowe dla firm i pracowników).

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (22) 622 30 19 lub (22) 622 40 98

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) - INSTRUMENT POLITYKI RYNKU PRACY

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał ze środków Funduszu Pracy w celu wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W szkoleniach mogą brać udział również pracodawcy i właściciele firm.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS jest instrumentem polityki rynku pracy wspierającym osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji i pomagającym w dostosowaniu się do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i zmian zachodzących na rynku pracy.

Celem utworzenia KFS jest również zapobieżenie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku właściwych kompetencji, braku wiedzy zawodowej lub jej nieadekwatności. Inwestycja w kadry, zwiększenie potencjału kadrowego, to możliwość podniesienia pozycji rynkowej firmy oraz samych pracowników na rynku pracy.

Szkolenia językowe i biznesowe dla firm dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW w 2017 r.

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznaczane się na finansowanie działań, które mają na celu kształcenie ustawicznego pracowników i pracodawców.
Środki te wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 157 275 400 zł są następujące:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS 2017 - PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 39 318 900 zł są następujące:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

Profesjonalne szkolenie biznesowe dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - ODBIORCY ŚRODKÓW Z KFS 2017 - FINANSOWANIE KWOTY DO 100% KOSZTÓW SZKOLEŃ

Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) - ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) pracodawca może przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

KFS 2017 - SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW

Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Cambridge School of English z przyjemnością udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

KFS 2017 - ZDOBĄDŹ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W SWOJEJ FIRMIE !

ZDOBĄDŹ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ DLA SWOJEJ FIRMY

 1. Wybierz szkolenie z oferty Cambridge School of English lub L2 – Language Consulting.
 2. Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu  Pracy.
 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.
 4. Zapraszamy na szkolenie.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Wniosek składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy - właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

POMOC W WYPEŁNIENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

W przypadku pytań i wątpliwości  skontaktuj się z nami.


KONTAKT Cambridge School of English lub L2 – Language Consulting:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (22) 622 30 19 lub (22) 622 40 98

EWIDENCJA

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS):

Cambridge School of English - http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=27370

L2 – Language Consulting - http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=42736

POLECAMY KURSY I SZKOLENIA

Szkolenia językowe dla firm:

Cambridge School of Englishhttp://cambridge.com.pl/kursy-stacjonarne/szkolenia-dla-firm.html

L2 – Language Consultinghttp://language.com.pl/kim-jestesmy/co-nas-wyroznia.html

Profesjonalne szkolenia biznesowe: http://language.com.pl/szkolenia-zawodowe.html

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia z zarządzania, m.in.

 • kursy menadżerskie zarządzania strategicznego,
 • szkolenia z  zarządzania kryzysowego,
 • zarządzanie zmianą, finansami, portfolio projektowym,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, Assessment i Development Center,
 • rozwój talentów, szkolenia dla start-upów,
 • szkolenia z przedsiębiorczości korporacyjnej,
 • imprezy, których celem jest budowanie zespołów

Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem międzynarodowej platformy symulacyjnej do nauki zagadnień biznesu "Simteam".  Korzystanie z symulacji w czasie szkolenia znacząco wpływa na efektywność uczenia się i rozwój kompetencji, gdyż zawiera czynnik zabawy, a także angażuje emocje uczestnika. Badania pokazują, że nauka poprzez symulację umożliwia 75% wskaźnik przyswajania wiedzy, podczas gdy tradycyjne uczenie się poprzez słuchanie zapewnia tylko 10% wskaźnik przyswajania wiedzy.
Z przyjemnością informujemy, że współpracujemy z doświadczonymi trenerami i wykładowcami z Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania).

Pożyteczne linki:

Urząd Pracy Warszawa:

https://www.up.warszawa.pl/index.php/pracodawcy/formy-wsparcia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem