fbpx
facebook google plus

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową!

Międzynarodowy egzamin z języka angielskiego - egzaminy językowe różnice - kurs, egzamin i certyfikat TOEFL Warszawa

Egzamin TOEFL – garść najważniejszych informacji

TOEFL to międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

Prestiżowy certyfikat TOEFL uprawnia do podjęcia studiów w dowolnym miejscu na świecie, a także prowadzenia badań naukowych i rozwijania kariery zawodowej w środowisku anglojęzycznym.
Certyfikat jest powszechnie honorowany w środowisku akademickim (obecnie TOEFL jest uznawany przez ponad 9 000 uczelni wyższych na całym świecie).

Czym jest certifikat TOEFL?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) jest testem mierzącym umiejętności kandydatów w zakresie rozumienia oraz posługiwania się językiem angielskim, z którym zetkną się w środowisku akademickim.

Do testu podchodzi ponad 30 milionów kandydatów rocznie na całym świecie, którzy chcą wykazać się poziomem znajomości języka angielskiego.

Istnieje wiele powodów, dla których TOEFL zyskał popularność:

 • Certyfikat TOEFL jest akceptowany przez wiele instytucji szkolnictwa wyższego, kursanci zdają go, aby potwierdzić swoją znajomość języka i aplikować na studia za granicami Polski
 • Certyfikat TOEFL zwalnia z egzaminów z języka angielskiego na wybranych uczelniach
 • Certyfikat ten jest akceptowany jest również przy ubieganiu się o stypendia na uniwersytetach
 • Certyfikat TOEFL jest również akceptowany podczas procesu ubiegania się o wizę

Jakie instytucje akceptują TOEFL?

TOEFL jest akceptowany w ponad 130 krajach, przez ponad 10 000 szkół wyższych, agencji oraz instytucji państwowych.

 • Departament imigracyjny korzysta z certyfikatu TOEFL w celu wydawania wiz pobytowych oraz pracowniczych
 • Wiele agencji posługuje się certyfikatami TOEFL przy procesach rekrutacyjnych
 • W przypadku Australii certyfikaty TOEFL są akceptowane jako wymóg językowy dla studentów oraz imigrantów

Gdzie mogę zdać TOEFL?

TOEFL organizowany jest ponad 50 razy w roku, w wielu autoryzowanych centrach egzaminacyjnych na całym świecie. Do testu można podchodzić wielokrotnie, ważne jest jednak, że w ciągu 12 dni na test można zarejestrować się na test tylko raz. Oznacza to, że jeśli mamy zaplanowany test na dany dzień, niemożliwe jest zarejestrowanie się na kolejny termin, który przypadałby w przeciągu 12 dni od ustalonej już daty.

Terminy testu dostępne są tutaj =>

Ile czasu zajmuje napisanie TOEFL?

Wszystkie części testu pisane są podczas jednego dnia. Po słuchaniu przewidziana jest 10-minutowa przerwa. Test trwa łącznie około 4 godzin, zaleca się przybycie 30 minut przed rozpoczęciem testu w celu dokonania rejestracji.

Z jakich elementów składa się TOEFL iBT?

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language Internet Based Test)

Test ten zdawany jest przez Internet i składa się z 4 części: czytania, słuchania, mówienia i pisania.

Test zawiera zadania łączące umiejętności komunikacyjne, takie jak:

 • Czytanie, słuchanie i mówienie – kandydat odpowiada na pytania nawiązujące do przeczytanego bądź wysłuchanego tekstu
 • Słuchanie i mówienie – kandydat odpowiada na pytania nawiązujące do wysłuchanego

CZYTANIE

Czytanie trwa około 60 - 80 minut. Kursanci otrzymują 3 lub 4 fragmenty tekstów akademickich, dla każdego fragmentu przewidzianych jest 12 - 14 pytań.

Fragmenty tekstów zaczerpnięte są z podręczników używanych na uniwersytetach. Są one najczęściej wprowadzeniem do danej dyscypliny lub tematu. Wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte są w podanych tekstach, więc kandydaci nie muszą być zaznajomieni z danym tematem, ich wiedza ogólna nie jest oceniana, a rozumienie tekstu napisanego w języku angielskim.

SŁUCHANIE

Ta sekcja trwa około 60 - 90 minut. Kandydaci odpowiadają na 34 - 51 pytań wysłuchując wykładów, dyskusji i rozmów prowadzonych w środowisku akademickim.

Wysłuchiwane materiały to fragmenty wykładów, oraz dłuższych rozmów native speaker’ów. Podczas słuchania możliwe jest robienie notatek

Część ta składa się z:

 • 4 - 6 wykładów. Każdy z wykładów trwa od 3 do 5 minut, a do każdego fragmentu przypisane jest 6 pytań.
 • 2 - 3 rozmowy. Każda z rozmów trwa 3 minuty, a do każdej rozmowy przypisanych jest 5 pytań.

W sekcjach poświęconych czytaniu i słuchaniu, mogą pojawić się dodatkowe pytania, które nie są punktowane. Pytania te umieszczane są z dwóch powodów; umożliwiają one porównywanie wyników przyporządkowanych w różnych centrach administracjach. Mogą to również pytania nowe, które pomagają określić, w jaki sposób kandydaci radzą sobie z danym typem pytań w warunkach egzaminacyjnych.

MÓWIENIE

Ta sekcja trwa 20 minut i zawiera 6 pytań. Kandydaci proszeni są o wyrażenie opinii na znajomy temat, a także wypowiadanie się na podstawie słuchania i czytania. Kandydaci mówią do mikrofonu na słuchawkach, a ich reakcja jest rejestrowana

 • Pierwsze 2 pytania to "independent speaking tasks", czyli pytania autonomiczne. Dotyczą one przedstawienia własnych przekonań, doświadczeń oraz opinii kandydata.

Przykładowe zadania:

1. Talk about a pleasant and memorable event that happened while you were in school. Explain why this event brings back fond memories. Preparation Time: 15 seconds Response Time: 45 seconds

2. Some people think it is more fun to spend time with friends in restaurants or cafés. Others think it is more fun to spend time with friends at home. Which do you think is better? Explain why. Preparation Time: 15 seconds Response Time: 45 seconds

 • Pozostałe 4 pytania to "integrated speaking tasks", czyli pytania odnoszące się do treści przeczytanych bądź odsłuchanych treści. Wymagają one od kandydatów zintegrowania umiejętności językowych - słuchania, czytania i mówienia. Kandydat słucha / czyta fragment i odpowiada na pytanie związane z jego treścią.

Przykładowe zadania:

3. Read the following text and the conversation that follows it. Then, answer the question. The Northfield College Student Association recently decided to make a new purchase. Read the following announcement in the college newspaper about the decision. (Reading time in an actual test would be 45-50 seconds.)

“Good News for Movie Fans The Student Association has just purchased a new sound system for the Old Lincoln Hall auditorium, the place where movies on campus are currently shown. By installing the new sound system, the Student Association hopes to attract more students to the movies and increase ticket sales. Before making the purchase of the new equipment, the Student Association conducted a survey on campus to see what kind of entertainment students liked best. Going to the movies ranked number one. “Students at Northfield College love going to the movies” said the president of the Student Association, “so we decided to make what they already love even better. We’re confident that the investment into the sound system will translate into increased ticket sales.”

(Male student) I really think the Student Association made a bad decision.

(Female student) Really? Why? Don’t you like going to the movies?

(Male student) Sure I do. But this new purchase is just a waste of money.

(Female student) What do you mean? It’s supposed to sound really good.

(Male student) Yeah, well, I’m sure it does, but, in Old Lincoln Hall? I mean that building must be 200 years old! It used to be the college gym! The acoustics are terrible.

(Female student) So you’re saying there’ll be no improvement?

(Male student) That’s right. And also, I seriously doubt that going to the movies is the number one social activity for most students.

(Female student) Yeah, but that’s what students said.

(Male student) Well, of course that’s what they said. What else is there to do on campus?

(Female student) What do you mean? 19

(Male student) I mean, there isn’t much to do on campus besides go to the movies. If there were other forms of, uh recreation, or other social activities, you know, I don’t think most students would have said that going to the movies was their first choice.

Question: The man expresses his opinion of the Student Association’s recent purchase. State his opinion and explain the reasons he gives for holding that opinion.

Preparation Time: 30 seconds Response Time: 60 seconds

PISANIE

Na część pisemną poświęcone jest 50 minut. Kandydaci proszeni są o wykonanie dwóch zadań. Przedstawiają oni swoje opinie w formie eseju, który oparty jest o zadania dotyczące czytania i słuchania.

 • Pierwszym zadaniem jest "integrated writing task” - powinno ono zająć ok. 20 minut. Kandydaci proszeni są o przeczytanie krótkiego fragmentu lub wysłuchanie wykładu i napisanie odpowiedzi w nawiązaniu do treści wykładu.
 • Drugim zadaniem jest "independent task" – zadanie zajmujące ok. 30 minut. Kandydaci proszeni są o napisanie eseju na podany temat i odniesienie się do własnych przekonań i opinii.

Jak wygląda dzień egzaminu?

Dobrze jest zwiedzieć czego możemy się spodziewać w dzień testu. Pomoże to zachować spokój i doda pewności siebie. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego nagrania przedstawiającego przebieg wydarzeń w dniu testu.

https://www.ets.org/s/toefl/flash/15571_toefl_prometric.html

Informacje praktyczne TOEFL (kurs TOEFL Warszawa):

 • Skala ocen egzaminu TOEFL to 0-120 punktów. Wynik to pomiar umiejętności Kandydata według bardzo precyzyjnej i obiektywnej skali (egzaminu TOEFL nie można nie zdać, zawsze otrzymuje się certyfikat z wynikiem);
 • Na rozwiązanie egzaminu należy zarezerwować ok. 4 godziny i po części Reading i Listening następuje 10 minut przerwy. Wszystkie części egzaminu odbywają się jednego dnia;
 • Egzamin TOEFL zdawany jest w całości przed komputerem;
 • Rocznie odbywa się około 30-40 sesji  egzaminacyjnych, co w praktyce oznacza, że dostępne są 3 lub 4 terminy egzaminu w miesiącu;
 • Krótki czas oczekiwania na wyniki egzaminu, informacje na temat wyników uzyskuje się zazwyczaj po 10 dniach kalendarzowych od daty egzaminu.

Struktura egzaminu TOEFL

Sekcje egzaminu 
Czas   Liczba pytań 
Rodzaje zadań  Punktacja 
1. Czytanie 60-80 minut 36-56 3-4 teksty, 12-14 pytań do każdego 0-30
2. Słuchanie 60-90 minut 34-51 4-6 mini-wykładów, 6 pytań do każdego,
2-3 dialogi, 5 pytań do każdego
0-30
Przerwa 10 minut      
3. Mówienie 20 minut 6 zadań 2 zadania niezależne
4 zadania zintegrowane
0-30
4. Pisanie 50 minut 2 zadania 1 zadania niezależne
1 zadania zintegrowane
0-30


Wyniki egzaminu TOEFL
w przełożeniu na poziomy zaawansowania znajomości języka angielskiego według Rady Europy (CEFR- Common European Framework of Reference for Languages)

Egzamin TOEFL (0-120 pkt) 
B1 B2 C1
1. Reading (0-30 pkt.) 4 18 24
2. Listening (0-30 pkt.) 9 17 22
3. Speaking (0-30 pkt.) 16 20 25
4. Writing (0-30 pkt.) 13 17 24
TOTAL  42-71
 72-94
 95-120


Chciałbyś uzyskać certyfikat z języka angielskiego, ale nie jesteś pewien do którego egzaminu przystąpić?

 Rozważasz wybór:

 1. certyfikat IELTS (International Language Testing System),

 2. certyfikat TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

 3. egzamin Cambridge English (certyfikat FCE, CAE, CPE)?

Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik, który pomoże Ci odnaleźć się w zalewie informacji i szybciej podjąć decyzję który certyfikat językowy wybrać i jakie koszty należy ponieść.

Egzamin TOEFL, IELTS lub Cambridge English - Termin ważności egzaminów:

Jedną z najistotniejszych różnic między certyfikatami jest ich termin ważności. Certyfikaty Cambridge (FCE, CAE, CPE) są ważne bezterminowo, podczas gdy wyniki IELTS i TOEFL są ważne przez dwa lata.

Wynik egzaminu:

Przystępując do egzaminu IELTS i TOEFL otrzymasz dyplom ze swoim wynikiem, bez znaczenia dobrym czy słabym (wynik wyrażony zostanie w punktach).  Natomiast w przypadku egzaminów Cambridge wynik wyraża ocena. Oceny pozytywne to A, B, C, oceny negatywne to z kolei D oraz E.

Cel egzaminu:

Jeśli zależy Ci na zdobyciu certyfikatu, aby potwierdzić swój poziom języka angielskiego i wpisać go w CV, zdecyduj się na egzamin Cambridge (FCE, CAE, CPE).

IELTS i TOEFL przydadzą się bardziej, jeśli starasz się o wizę, pracę w kraju anglojęzycznym lub składasz podanie na uczelnię wyższą, gdzie wymagany jest odpowiedni poziom angielskiego.

IELTS jest bardziej rozpoznawalny w Wielkiej Brytanii, a TOEFL w Stanach Zjednoczonych (wiele instytucji honoruje oba certyfikaty, zatem najlepiej sprawdzić tę informację bezpośrednio na stronie uczelni lub instytucji, do której aplikujemy).

Międzynarodowy egzamin z języka angielskiego - jak przebiega egzamin?

Osoby, które decydują się, aby przystąpić do TOEFL, zazwyczaj wybierają egzamin zdawany online (TOEFL iBT). Egzamin trwa około 4 godziny (wraz z dziesięciominutową przerwą). Podczas egzaminu weryfikowane są wszystkie zdolności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. Wynikiem, który można uzyskać jest maksymalnie sto dwadzieścia punktów, trzydzieści za każdą część. Na certyfikacie znajduje się informacja odnośnie wyniku: od zera do stu dwudziestu punktów. Certyfikat będzie ważny przez dwa lata.

Egzamin IELTS złożony jest również z 4 części: pisemnej, w tym: słuchanie, pisanie i czytanie, oraz ustnej.
Test pisemny trwa sto sześćdziesiąt minut bez przerwy (2 godziny 40 minut). Część ustna natomiast trwa 15 minut i odbywa się zazwyczaj tego samego dnia (około 10 minut po zakończeniu części pisemnej) albo w wyznaczonym przez ośrodek egzaminacyjny innym dniu. Wynik egzaminu IELTS wyrażony jest w skali od 1 do 9. Podobnie jak TOEFL, certyfikat IELTS jest ważny dwa lata.

Przebieg egzaminów Cambridge (FCE, CAE, CPE) różni się nieznacznie od siebie. Egzamin zazwyczaj przeprowadzany jest w ciągu dwóch dni. Najpierw sprawdzane są umiejętności zakresu czytania, pisania i słuchania. Każda część trwa od godziny do dwóch, zależnie od konkretnego egzaminu. Część ustna odbywa się innego dnia i trwa około piętnastu minut, zazwyczaj zdaje się ją z drugą egzaminowaną osobą. Egzaminy Cambridge można zdawać w formie papierowej lub elektronicznej, zależnie od centrum egzaminacyjnego.

Kto wydaje certyfikaty?

Certyfikat TOEFL wydawany jest przez amerykańską organizację non-profit Educational Testing Service (ETS).

Certyfikat IELTS wydawany przez British Council, IDP Education oraz Cambridge English Language Assessment.

Certyfikat Cambridge (FCE, CAE, CPE) wydaje Cambridge English Language Assessment, funkcjonujący przy Uniwersytecie Cambridge w Anglii.

Jaki jest koszt egzaminu?

TOEFL kosztuje ok. 245 dolarów, IELTS w Polsce 720 PLN. Koszt egzaminu Cambridge wynosi również kilkaset złotych (FCE kosztuje 610 PLN, CAE kosztuje 630 PLN, CPE kosztuje 650 PLN).

W jaki sposób należy się przygotować do egzaminu?

Do egzaminu można przygotować się podczas kursów w szkole językowej Cambridge.

W trakcie trwania kursu ćwiczy się strategie egzaminacyjne, analizuje się najczęściej popełniane błędy na egzaminach.

Szkoła Cambridge School of  English dysponuje bogatym zbiorem podręczników oraz autentycznych arkuszy egzaminacyjnych.

Skontaktuj się z Cambridge School of English I zapytaj o kursy przygotowujące do TOEFL.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Egzaminy i kursy językowe różnice, kurs, egzamin i certyfikat TOEFL Warszawa

UWAGA! Nasza strona używa cookies i innych technologii zbierania danych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ten proces.

Zrozumiałem

addvantage member

kurs, egzamin i certyfikat TOEIC, authorized test centre

kurs, egzamin i certyfikat TOEFL

Nareszcie! Zostań właścicielem Cambridge School of English.

Nasza szkoła językowa proponuje unikalną na rynku polskim możliwość dołączenia do sieci franczyzobiorców.

Więcej informacji