facebook google plus

Kadra szkolenia językowe - Szkoła językowa Cambridge School of English, nauka języka angielskiego w Warszawie, Native English Speakers (Warszawa)

„Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry wyjaśnia. Znakomity nauczyciel daje przykład, ale ten wielki – inspiruje”.
(W.A. Ward)

Szkoła językowa - Nauka języka angielskiego w Warszawie

Cambridge School of English (Native Speaker) i Akademia Cambridge współpracują ze stałą kadrą nauczycielską, dysponującą szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz kompetencjami nie tylko metodycznymi, ale również społecznymi.

Kadra szkoleniowa Cambridge School of English i Akademii Cambridge to Native English Speakers oraz lektorzy polscy z wyższym wykształceniem filologicznym i/lub lingwistycznym. Nasi nauczyciele są absolwentami renomowanych uniwersytetów i uczelni, wielu z nich dzięki dodatkowym fakultetom ma specjalizacje w różnych dziedzinach  np.: nauczanie początkowe, pedagogika, translatoryka, bankowość, finanse, handel, medycyna, inżynieria, prawo, informatyka i wiele innych, co pozwala na połączenie wiedzy językowej i merytorycznej oraz na prowadzenie zaawansowanych kursów specjalistycznych (szkolenia językowe). 

English Native, English Speakers Warszawa

Native English Speakers (Warszawa)

Wszyscy English Native Speakers pracujący w naszej szkole posiadają wykształcenie wyższe oraz międzynarodowe certyfikaty CELTA, DELTA, TEFL, uprawniające ich do nauczania języków obcych, wielu naszych lektorów dysponuje wykształceniem i doświadczeniem na poziomie eksperckim (min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, udokumentowane, zaawansowane wykształcenie, dorobek w tworzeniu autorskich rozwiązań i treści).

Kompetencje merytoryczne kadry szkoleniowej są kluczowym elementem decydującym o poziomie naszych usług, nie mniej jednak równie ważne są dla nas kompetencje społeczne lektorów, ich umiejętność i łatwość pracy z grupą, pozytywne nastawienie, kreatywność, życzliwość i entuzjazm. Od postawy inspirującego nauczyciela zależy w dużej mierze poziom motywacji słuchaczy, a poprzez to zachęcanie ich do nauki języków obcych w formach pozalekcyjnych.

„Prawdziwy nauczyciel powinien być zawsze najpilniejszym uczniem”. (M. Gorki). Nasi nauczyciele we współpracy ze szkołą dbają o ciągły rozwój oraz wymianę wiedzy i dobrych praktyk.

Kwalifikacje personelu dydaktycznego doskonalone są w ramach regularnie odbywających się warsztatów, szkoleń i seminariów. Nasza szkoła widzi potrzebę ciągłej aktualizacji kompetencji zawodowych lektorów, związanej m.in. z rozwojem technologicznym, technikami nauczania, nowymi materiałami i pomocami dydaktycznymi.

books, szkolenia językowe books with christmas decoration

Lektorzy uczestniczą również w konferencjach organizowanych przez wydawnictwa językowe, np. Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Education, British Council, a także inne jednostki zajmujące się doskonaleniem nauczycieli. Dzięki różnym formom dodatkowego kształcenia nauczycieli, kształtowana jest postawa otwartości i umiejętność przyjmowania perspektywy ucznia.

Szkolenia językowe - English Native Speakers i lektorzy polsce

Praca każdego lektora jest regularnie kontrolowana i oceniana przez Dyrektora ds. Nauczania.

nauka języka angielskiego w Warszawie, Warszawa

Sylwetki naszych lektorów:

Peter (Native Speaker)

Pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jest absolwentem stosunków międzynarodowych.
Jako lektor pracuje od 14 lat. W 2010 roku uzyskał dyplom TESOL uprawniający do nauki języka angielskiego jako języka obcego. W tym samym roku otrzymał dyplom Business English Certification. Lektor posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów grupowych oraz indywidualnych zarówno z języka ogólnego, biznesowego i specjalistycznego (język prawniczy, medyczny). Prowadził również kursy egzaminacyjne przygotowujące między innymi do FCE, CAE, CPE, IELTS i TOEFL.

Arthur (Native Speaker)

Pochodzi z Irlandii. Z wykształcenia jest magistrem filologii romańskiej. Jako lektor pracuje od 2004 roku. W 2009 roku uzyskał certyfikat CELTA, uprawniający do nauczania języka angielskiego jako obcego. W tym samym roku uzyskał dyplom Teaching Business English Certificate wydawany przez Izbę Handlową w Londynie. W 2012 roku został egzaminatorem IELTS. W 2012 roku rozpoczął przygotowania do egzaminu DELTA. Ma doświadczenie w prowadzeniu kursów grupowych, indywidualnych z zakresu języka ogólnego i biznesowego, a także w prowadzeniu kursów egzaminacyjnych przygotowujących do egzaminów FCE, CAE, CPE, IELTS. Prowadził również kursy dla nauczycieli języka angielskiego, przygotowując ich do egzaminu TKT.

Samuel (Native Speaker)

Pochodzi z Wielkiej Brytanii. Od 2005 roku pracuje jako lektor języka angielskiego jako obcego. W 2004 roku uzyskał certyfikat CELTA uprawniający do nauczania języka angielskiego jako obcego. Prowadził zajęcia grupowe i indywidualne z zakresu języka ogólnego i biznesowego, a także języka specjalistycznego (angielski finansowy, medyczny) na wszystkich poziomach zaawansowania. Prowadził również kursy przygotowujące go egzaminu FCE, CAE, CPE. Thomas Lektor jest Nowozelandczykiem posiadającym również paszport irlandzki, zamieszkałym w Polsce od 2002.

James (Native Speaker)

Pochodzi z Australii. Jest absolwentem nauk politycznych i prawa. Obecnie jest prawnikiem. Przez wiele lat pracował w dużych firmach w Australii, Włoszech i Chinach. Od 2014 roku, studiuje w Warszawie i pracuje jako nauczyciel języka angielskiego prawniczego. Jest członkiem EULETA, europejskiego stowarzyszenia nauczycieli języka angielskiego.

Thomas

naucza języka angielskiego na wszystkich poziomach nauczania, specjalizując się szczególnie w języku biznesowym. Posiada doświadczenie w nauczaniu między innymi języka z branży administracji, księgowości, audytu, marketingu, sprzedaży i zarządzania. Trener korzysta z bogatego doświadczenia w biznesie, które zdobył pracując w Nowej Zelandii i Australii m.in. w  Australia Hardware Pty.

Podczas swoich zajęć lektor kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie i użycie języka. Jak sam podkreśla, zwraca szczególną uwagę na czynniki motywujące Słuchaczy, co poparte jest doświadczeniem w nauczaniu i pogłębianiu kompetencji miękkich. Lektor jest pasjonatem swojej pracy, a najbardziej w niej ceni kontakt z ciekawymi i ambitnymi ludźmi. Na zajęciach stara się w miłej atmosferze dzielić swoją wiedzą i zarażać uczniów pasją do języka angielskiego.

Patrycja

Patrycja ukończyła filologię angielską pierwszego stopnia na Uniwersytecie SWPS, a następnie studia drugiego stopnia z tłumaczeń specjalistycznych w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej na Uniwersytecie Warszawskim.  Nauczycielka ma szerokie doświadczenie w nauczaniu oraz pasję do języka angielskiego.  Specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z dziedziny prawa cywilnego, marketingu, zarządzania, ubezpieczeń oraz finansów i     bankowości.  Do tej pory prowadziła kursy językowe z zakresu angielskiego biznesowego i ogólnego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz wykonała szereg tłumaczeń pisemnych i ustnych, m.in. dla Astri Polska podczas największych ćwiczeń służb mundurowych w Polsce. Patrycja jest nauczycielem cierpliwym i kreatywnym, którego mocną stroną jest planowanie kursu od A do Z, dobór materiałów oraz gier aktywizujących pracę kursanta na lekcji. Podczas zajęć, tradycyjne materiały dydaktyczne stara się wzbogacać o ciekawe materiały multimedialne.  Specjalizuje się w przełamaniu bariery komunikacyjnej oraz systematycznym rozwijaniu umiejętności językowych i poszerzaniu słownictwa. Ponadto lektorka jest osobą komunikatywną, rzetelną, zaangażowaną w proces nauczania oraz otwartą na kursanta – umie wsłuchać się w jego potrzeby językowe. Patrycja dostosowuje charakter, tematykę oraz sposób prowadzenia zajęć do indywidualnych potrzeb klienta. Lubi wyzwania i ma duże poczucie humoru.
W czasie wolnym od zajęć języka angielskiego Patrycja interesuje się  podróżami i modą.

Ewa

Absolwentka studiów magisterskich w Katedrze Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: tłumaczenia specjalistyczne). Lektorka ukończyła również magisterskie studia w Szkole Głównej Handlowej (specjalizacja: Innovation and Competitiveness in the World Economy). Posiada doświadczenie w pracy zarówno w międzynarodowym środowisku korporacyjnym, jak i w szkołach językowych na stanowisku lektora języka angielskiego oraz metodyka. Ewa  jest również wykładowcą akademickim i z powodzeniem dzieli się swoją wiedzą z międzynarodowymi studentami uczestniczącymi w programie Erasmus.
Satysfakcja płynąca z nauczania języka stanowi inspirację do ciągłego poszukiwania i doskonalenia metod i technik nauczania. Najważniejsze dla niej jest, aby zajęcia językowe stanowiły dla studenta intelektualną przygodę i interesujące doświadczenie. Dzięki identyfikacji potrzeb językowym, indywidualnie dobranym metodom nauczania oraz  partnerskim relacjom jej uczniowie osiągają wysokie wyniki nauczania.
 W wolnym czasie podróżuje po Skandynawii i czyta.

PaulaPaula - lektor Polski

Jestem lektorką języka angielskiego, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku lingwistyka stosowana - tłumaczenia specjalistyczne. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu kursów indywidualnych i grupowych na wszystkich poziomach zaawansowania. Specjalizuję się w nauczaniu młodzieży oraz dorosłych w zakresie języka angielskiego ogólnego oraz biznesowego. Przygotowuję również do egzaminów i certyfikatów językowych (FCE, CAE, CPE, IELTS, matura). Moją pasją są podróże oraz czytania książek, zwłaszcza w języku angielskim!:)

Anna

W Cambridge School of English uczę języka szwedzkiego. Jest to jedno z ciekawszych wyzwań jakie podjęłam, ponieważ oprócz praktycznej nauki języka, jednocześnie przedstawiam uczniom całą kulturę skandynawską, która niemało różni się od naszej polskiej. Największą przyjemność w nauczaniu sprawia to, kiedy uczeń zaczyna czuć, że już coś naprawdę umie, że nauka się opłaciła, a jeszcze większą przyjemnością jest kiedy uda mi się zarazić Skandynawią i zainspirować do podróży, nie tylko tych językowych.

Joanna

Lektorka języka angielskiego, norweskiego, a także metodyk. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Gdańskim, studiując filologię angielską i pisząc pracę na temat efektywnych sposobów nauczania języka angielskiego. Interesują ją różne podejścia, metody oraz techniki nauczania języków obcych. Bogate doświadczenie zdobyła prowadząc kursy grupowe oraz indywidualne, pracując z dorosłymi, studentami oraz dziećmi na wszystkich poziomach zaawansowania. Ucząc nie tylko w szkołach językowych, ale również  w firmach, oraz wykładając na uczelni wyższej nieustannie poszerza wachlarz doświadczeń i stawia na rozwój. Przyjemność sprawia jej praca z ludźmi, przyczynianie się do rozwoju firmy, dzielenie się  wiedzą z innymi lektorami a także uczenie się od nich.

Liana

Młoda, ale obiecująca lektorka Cambridge School of English. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Głównym obszarem jej zainteresowań jest nauczanie języka angielskiego, niemniej jednak bardzo interesuje ją również odkrywanie i badanie rozmaitych kultur, aspektów i różnic międzykulturowych. Nauczanie w Polsce, oraz w innych krajach pozwoliło jej na zebranie wiedzy oraz doświadczenia w pracy zarówno w lokalnym oraz międzynarodowym środowisku. Prowadząc zajęcia, Liana promuje podejście komunikatywne, co przynosi świetne rezultaty u słuchaczy. Używając różnorodnych technik, zarówno nowoczesnych oraz tradycyjnych, zawsze stara się motywować kursantów oraz pobudzać ich umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, kładzie również nacisk na  rozwijanie kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Lekcje Liany nigdy nie są nudne, są natomiast pełne entuzjazmu i energii, którą lektorka dzieli się ze słuchaczami każdego dnia.

Barbara wwwBarbara 

lektorka języka polskiego dla obcokrajowców. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć indywidualnych w korporacjach. Uczy na wszystkich poziomach. Największą przyjemność w pracy sprawia jej kontakt z reprezentantami różnych kultur. Uwielbia konwersacje ze studentami z różnych krajów świata. Największy nacisk kładzie na komunikację i przełamanie bariery w mówieniu. Interesuje się edytorstwem. Jej pasją jest dziennikarstwo.

Maria

Jestem absolwentką Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia wybrałam kierując się pasją i marzeniem o byciu tłumaczem. Jeszcze przed ich ukończeniem zaczęłam jednak uczyć i odkryłam, że to jest właśnie TO. Od wielu lat nauczam w firmach, instytucjach i szkołach językowych. Współpracowałam z wieloma klientami korporacyjnymi, prowadząc zajęcia zarówno z języka ogólnego, biznesowego, specjalistycznego na wszystkich poziomach zaawansowania. W swojej pracy stawiam przede wszystkim na przyjazną atmosferę i różnorodność. Pamiętam kiedy byłam niesforną uczennicą i staram się być takim nauczycielem, jakiego sama chciałabym mieć. :Good teaching is one-fourth preperation and three-fourths theatre” as Gall Goldwin said.

Jolanta wwwJolanta

Jestem absolwentem filologii angielskiej (ścieżka tłumaczeniowa) na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam tam także studia podyplomowe z zakresu Business English. Przez krótki czas byłam związana z uczelnią jako wykładowca.
Z językiem angielskim mam kontakt od dziecka. Nauczania nie traktuję jako pracy, a bardziej jako pasję. Jako lektor stawiam na komunikację i budowanie słownictwa. Prowadzę kursy ogólne, biznesowe, oraz przygotowujące do egzaminów np. TOEIC czy Cambridge na wszystkich poziomach. Uważam, że najskuteczniejszą metodą jest nauka i zabawa, dlatego staram się stwarzać na zajęciach fajną atmosferę, a największym zadowoleniem jest dla mnie, kiedy kursanci chcą kontynuować naukę języka.

Metodyk Cambridge School of English jest do Twojej dyspozycji - osobiście w siedzibie szkoły, lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

lektor polski, angielski native speaker

 more books

szkoła językowa Warszawa

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem